همکاری با ما


اطلاعات شخصی

نام: *
نام خانوادگی: *
شماره شناسنامه: *
محل صدور:
تاریخ تولد: *
نام پدر: *
کد ملی: *
جنسیت: *
مرد زن
وضعیت تأهل:
وضعيت نظام وظيفه:
تلفن ثابت:
استان: *
تلفن همراه: *
شهر: *
پست الکترونیک: *
آدرس محل اقامت: *


آخرین مدرک تحصیلی

نوع مدرک: *
رشته تحصیلی: *
محل اخذ مدرک: *
تاريخ اخذ مدرك: *
معدل: *
صحیح: اعشار:
سوابق کاری

نام سازمان:
حقوق دریافتی:
تومان
سمت:
علت کناره گیری:
مدت زمان اشتغال:
تلفن:

تمامی فیلدهای بخش سوابق کاری بایستی پر شوند .

نام سازمان حقوق دریافتی سمت علت کناره گیری مدت زمان اشتغال تلفن

زبان خارجی

نام زبان خارجی:
خواندن:
نوشتن:
مکالمه:
تمامی فیلدهای بخش زبان خارجی بایستی پر شوند .

نام زبان خواندن نوشتن مکالمه

آشنایی با کامپیوتر


توضیحات

فایل رزومه:
توضیحات:
کد امنیتی: