لودسل

لودسل Load Cell   (سلول بارگذاری)

لودسل، سلول حسگر وزنی است که در سیستم های توزین مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول تغییرات وزن را بر اساس تغییرات ولتاژ بر اساس وزن بار وارده حس کرده و آن را به نشاندهنده الکترونیکی منتقل می نامید. لودسل ها دارای انواع مختلفی هستند که از آن جمله لودسل فشاری ، لودسل کششی و لودسل خمشی را میتوان نام برد. هر کدام از این انواع با کلاس های مختلفی تقسیم می شود. هر لودسل دارای مشخصاتی نظیر  کلاس ارائه شده میباشد کلاس هر لودسل بیانگر موارد مختلفی از جمله دقت لودسل , ظرفیت لودسل و تعداد قسمت های تقسیم شده بر حسب استاندارد است. لودسل های مرغوب و دقیق دارای استانداردOIML جهانی میباشند که این استاندارد مبین کیفیت و دقت ساخت این محصول است. بنابراین عملیات سنجش وزن بوسیله  لودسل هایی که فاقد این استاندارد باشند قابل اطمینان نخواهد بود. پارامترهای مهمی در شناسایی و مقایسه قابلیت های یک لودسل با سایر لودسل ها وجود دارد که از آن جمله می توان به : حد ایمن بار الکتریکی، حداکثر بار ایمن (مکانیکی)، محدوده دمای تصحیح شده، گستره درجه حرارت کاری،گستره درجه حرارت انبار،گستره ولتاژ ورودی تحریک، حداقل مقدار قابل اندازه گیری، خروجی اسمی،مقاومت اهمی ورودی،مقاومت اهمی خروجی،خطای در خروجی، خطای صفر، خطای مرکب، خزش، خطای تکرارپذیری و تاثیرات درجه حرارت بروی حساسیت لودسل(در حالت بدون بار) اشاره نمود.
آيا همه لودسل هایی كه استاندارد OIML دارند از نظر كیفیت و قیمت یكسان هستند؟
دارا بودن استاندارد OIML به معنی رعايت حداقل هاست، ليكن لودسلها با توجه به مشخصات فنی می توانند قابليت های متفاوتی داشته باشند.
لودسل ها از نظر شکل ظاهری و کاربردهایشان به سه نوع عمده تقسیم می شوند.

استانداردهای خاص لودسل

  • سازمان بين المللى مترولوژى :اين سازمان یک موسسه بين المللى رسمى براى استاندارد نمودن مقررات و شيوه هاى كنترل مترولوژى (اندازه گيرى) است.اين مقررات توسط ادارات اوزان و مقادير كشورهاى عضو پذيرفته شده است. لودسل هاى داراى گواهينامه OIML بعنوان يك وسيله اندازه گيرى قانون در سراسر اروپا شناخته مى شوند .

 

گواهينامه :  Ex اين گواهينامه براى محصولاتى كه شرايط هماهنگ استانداردهاى اروپايى را رعايت مى كنند صادر مى شود

  • استاندارد ارزيابى ملى : NTEP مجموعه مقرراتى است كه با همكارى موسسه ملى اوزان و مقادير و انجمن اوزان و مقادير آمريكا و دست اندركاران ساخت وسايل توزين تهيه شده است .

 

  • Factory Mutual System : اين گواهينامه آمريكايى براى نشان دادن درجه ايمنى كالا مى باشد. تمام محصولاتى كه داراى اين گواهينامه هستند، مى توانند در محيط هاى صنعتى پر خطر مورد استفاده قرار گيرند .

 
 درجه حفاظت لودسل

درجه حفاظت : (Ingress Protection)  IP اين درجه بندى كه توسط نظام بين المللى حفاظت تعريف شده است، ميزان آب بندى وسايل الكترونيكى را تعيين میکند .
IP66  : مقاوم در مقابل ريزش پر فشار آب
:
IP67 مغروق در آب
IP68 :مغروق در آب تحت فشار

 

کلاس دقت لودسل

کلاس دقت لودسل را گاها با C3 ، C4 ،C5 ، C6 نشان داده میشود
C3 دارای پایینترین دقت و C6 دارای بالاترین دقت میباشد