باسكول پيش ساخته (مركب)

در باسكول پیش ساخته (مركب) جنس صفحه ی باسكول و شاسی باسكول از بتن می باشد و تمام قطعات باسكول در كارخانه ی توليد كننده ساخته می شود و قطعات باسكول به صورت پازل و در زمانی كوتاه در محل مشتری نصب می گردد.لیست محصولات گروه باسكول پيش ساخته (مركب)
تعداد موارد یافت شده: 2 محصول

 1