فونداسیون اجرا در محل

فونداسيون اجرا در محل به فونداسيوني بتني گفته مي شود كه در محل نصب باسكول و در شرايط محيطي محل نصب باسكول اجرا و ساخته مي شود .
لیست محصولات گروه فونداسیون اجرا در محل
تعداد موارد یافت شده: 1 محصول


 1