فونداسیون پیش ساخته

فونداسيون پيش ساخته به فونداسيوني بتني گفته مي شود كه در كارخانه سازنده باسكول و در شرايط كاملاً استاندارد و در محيط كنترل شده توليد و عمل آوري مي شود و در هنگام نصب به محل مشتري ارسال و در آنجا نصب مي شود.
لیست محصولات گروه فونداسیون پیش ساخته
تعداد موارد یافت شده: 1 محصول


 1