باسكول تمام فلز

باسکول تمام  فلز
در اين نوع باسكول ها جنس شاسي و صفحه باسكول از فلز بوده كه نوع فلز استفاده شده و كيفيت آن و كيفيت اتصالات و نحوه اتصالات مي تواند در كيفيت ساخت باسكول موثر باشد.

 
لیست محصولات گروه باسكول تمام فلز
تعداد موارد یافت شده: 12 محصول


 1 2